Coronavirus

De branche-organisatie van kappers, Anko, bericht sinds 15 juni jl. op haar website dat tijdschriften in de salon zijn toegestaan.

https://www.anko.nl/actueel

 

Releasedatum 8 juni 2020

Het RIVM heeft de handreiking voor bedrijven welke worden aangemerkt als contactberoep herzien. In deze handreiking zijn adviezen en suggesties opgenomen om in de 1 ½ meter-samenleving veilig te kunnen ondernemen en werken. 
Een van de herzieningen is dat tijdschriften niet langer dienen te worden geweerd uit wachtkamersituaties maar dat deze net als de overige inventaris, werkmiddelen en werkomgeving regelmatig dienen te worden schoongemaakt (minimaal 1 x per dag). 

Dat betekent op korte termijn dat uw klanten tijdens het wachten weer kunnen genieten van hun favoriete tijdschriften!

Hieronder treft u de link aan naar de betreffende aangepaste handreiking van het RIVM.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen

 

Releasedatum 29 mei 2020

Goed nieuws voor uw bedrijf! Binnenkort kunnen wij de levering van uw leesmap en/of tijdschriftenpakket hervatten.

Het RIVM heeft ons via de Magazine Media Association (brancheorganisatie van multimediale magazinemerken) laten weten dat er op dit moment geen actief advies ligt om tijdschriften weg te halen uit de wachtkamer of ruimte.

Wij hebben diverse brancheorganisaties zoals o.a. de Anko inmiddels hierover ingelicht en gevraagd hun Covid-19 hygiëneprotocol hierop aan te passen en u daar nader over te berichten.

 

Releasedatum: 19-05-2020

Virussen overleven buiten het lichaam om maar zeer kort. Daarnaast zijn Tijdschriften gemaakt van papier, wat een poreus materiaal is. De overlevingskansen van virussen op poreuze materialen wordt als nihil gezien (bron RIVM). 

De gezondheid en veiligheid van onze abonnees en medewerkers staan voorop en daarom houden we bij Leesmap.nl & Leestafel.nl de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten.

We treffen uiteraard maatregelen waar dat nuttig en nodig is. We volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en andere autoriteiten.

Productie en bezorging

De productie en bezorging van leesmappen en tijdschriftpakketten vind plaats door gekwalificeerd personeel. Onze medewerkers houden zich aan de richtlijnen zoals deze door het RIVM zijn uitgebracht op het gebied van preventie en de omgangsmaatregelen t.a.v. Covid-19 virus. Daartoe zijn zij onder andere uitgerust met mondmaskers en dragen zij handschoenen.

 

Releasedatum 2-3-2020


Wanneer heb je kans op het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt. De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als je:

• Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)

• En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
China (inclusief Hong Kong en Macau)
Singapore
Zuid-Korea
Iran
Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

• Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.


Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:

- Was je handen regelmatig
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes

Kan het nieuwe coronavirus (COVID-19) zich ook via de lucht verspreiden?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden.

Kan het nieuwe coronavirus zich verspreiden op een andere wijze?

De kans dat mensen besmet raken op een andere wijze dan overdracht via hoesten en niezen is zeer gering. Verspreiding door bijvoorbeeld postpakketjes of tijdschriften wordt niet reëel geacht. Omdat het nieuwe coronavirus wel via vieze handen overgedragen kan worden, is regelmatig handen wassen een goede maatregel om verspreiding te voorkomen.
Hoe lang kan het nieuwe coronavirus overleven buiten het lichaam?

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang dat precies is, is nu nog onbekend.

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus (COVID-19) overdragen?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Meer informatie nodig

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen over voorkomen besmetting

Populaire magazines