Privacyverklaring

1. Verwerkingsverantwoordelijke:
Via de diensten van Leesland B.V. met o.a. als handelsnaam Leesmap.nl of en de aan haar gelieerde ondernemingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is Leesmap.nl, gevestigd aan de Vlietskade 9003, 4241WT Arkel. Vragen op het gebied van privacy kunt u stellen via: info@leesmap.nl.

Websites van Leesland B.V.

Leesmap.nl
Heerlijkthuis.nl
Leestafel.nl
Mijnleesmap.nl


2. Persoonsgegevens:
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De hieronder staande persoonsgegevens worden door Leesmap.nl verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje 4.Doeleinden en rechtsgronden beschreven doeleinden.

Naam, adres en woonplaats;
Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
Geboortedatum;
Geslacht;
Betalingsgegevens zoals een factuuradres en bankrekeningnummer;
IP-adres;
Bent u jonger dan 18 jaar? Dan mag u geen persoonsgegevens aan Leesmap.nl verstrekken. Met inachtneming van de beschikbare technologie en doormiddel van een geboortedatumveld op onze website doen wij redelijke inspanningen om dit te controleren.

3. Profiling:
Leesmap.nl verzameld geen gegevens over u zoals ras, geaardheid, religie of bijvoorbeeld gezondheid. Leesmap.nl kiest er bewust voor om deze persoonlijke gevoelige gegevens uit te sluiten zodat deze niet in combinatie met uw overige persoonlijke gegevens kunnen leiden tot enige vorm van profiling. Het feit dat Leesmap.nl wel om uw geslacht vraagt heeft enkel te maken met het feit dat Leesmap.nl in haar correspondentie naar u toe graag een juiste aanheffing gebruikt.

4. Doeleinden en rechtsgronden:
De gegevens die door ons verwerkt worden, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Om onze diensten en producten aan te bieden;
Servicing van abonnementen op leesmappen, tijdschriftpakketten en tijdschriften;
Versturen van artikelen (cadeaus) via een externe distributeur of de leesmapbezorger;
Contact opnemen via de website, email of telefoon;
Versturen van een (digitale) nieuwsbrief met relevante informatie over het abonnement;
Afhandeling van een webshop bestelling;
Openbaar publiceren van de uitkomst van een onderzoek, enquête of actie;


5. Ontvangers:
De gevraagde en ontvangen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen:

Leesland B.V.
Accept Easy (betaalverwerker)


6. Duur:
De persoonsgegevens die door Leesmap.nl worden verwerkt (zie ook “4.doeleinden en rechtsgronden”) worden maximaal 7 volle kalenderjaren bewaard na beëindiging van de overeenkomst, dit heeft o.a. te maken met de fiscale wettelijke bewaarplicht. Daarna worden deze gegevens gewist en/of vernietigd. De persoonsgegevens zullen na beëindiging van de overeenkomst niet worden verwerkt voor andere doeleinden.

De persoonsgegevens die via onze website(s) worden verzonden zullen voor een maximaal tijdsbestek van 3 maanden worden bewaard in een online database op de server van Leesmap.nl, na deze tijd zullen de gegevens automatisch gewist en/of verwijderd worden

7. Beveiliging:
Leesmap.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een SSL certificaat om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik door derden. Gegevens die door externe partijen worden beheerd zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Leesmap.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Leesmap.nl op via info@leesmap.nl.

8. Recht op inzage, rectificatie en/of wissen:
De betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn) heeft het recht de gevraagde gegevens in te zien. Tevens heeft de betrokkene recht op rectificatie bij verkeerd publiceren (anders dan opgegeven door de betrokkene) van de gegevens. Ook als de persoonsgegevens met toestemming zijn verkregen bestaat het recht om deze toestemming in te trekken. Voor verzoek tot inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact opnemen met Leesmap.nl via info@leesmap.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na melding, op uw verzoek reageren.

9. Klachten:
De betrokkene heeft het recht om tegen de verwerking van en/of omgang met uw persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens. Voordat u dit doet verzoeken wij u allereerst contact met Leesmap.nl op te nemen via info@leesmap.nl.

10. Cookies:
De website van Leesmap.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan Leesmap.nl onder andere het gedrag van bezoekers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

11. Google Analytics:
Leesmap.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt samen met het IP-adres van uw computer door Google opgeslagen op servers welke o.a. in de Verenigde Staten zijn gesitueerd.

Google gebruikt deze informatie o.a. voor:

Het bijhouden van het gebruik van de website van Leesmap.nl;
Om eventuele rapportages over het gebruik van onze website aan Leesmap.nl te kunnen verstrekken;
Om adverteerders van Google informatie te verschaffen om de effectiviteit en het bereik van hun campagnes;


12. Mtrack:
Wij maken gebruik van Mtrack om bij te houden hoe bezoekers de website van Leesmap.nl gebruiken. Deze informatie wordt samen met het IP-adres van uw computer door Mtrack opgeslagen op hun servers.

Mtrack gebruikt deze informatie o.a. voor:

Het bijhouden van het gebruik van de website van Leesmap.nl;
Om eventuele rapportages over het gebruik van onze website aan Leesmap.nl te kunnen verstrekken;
Om adverteerders van Mtrack informatie te verschaffen om de effectiviteit en het bereik van hun campagnes;


13. Daisycon en TradeTracker:
Leesmap.nl maakt gebruik van de diensten van Daisycon en TradeTracker om aan performance based advertising te doen. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die is gegenereerd. Hiervoor slaan Daisycon en TradeTracker enkele anonieme gegevens op, en worden zogeheten affiliate cookies gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website.
Om dit proces te ondersteunen kan het zijn dat we anonieme data over transacties op de website van Leesmap.nl doorgeven aan het systeem van Daisycon en TradeTracker. Deze transactiedata blijft in het bezit van Leesmap.nl en zal niet door derden gebruikt worden. Voor de opslag en het bewerken van deze transactiedata is een bewerkersovereenkomst met Daisycon en TradeTracker afgesloten. De door Google, Daisycon, TradeTracker en/of Mtrack vergaarde informatie zal niet aan derden worden verstrekt tenzij zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google, Daisycon, TradeTracker en/of Mtrack verwerken. Leesmap.nl heeft of kan hierop geen invloed uitoefenen.

14. Social Media:
Op deze website kunnen knoppen (en/of links) opgenomen zijn om pagina’s te kunnen promoten of te delen op diverse social media kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie om onder ander het gedrag van bezoekers te analyseren. Lees de privacyverklaring van deze social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Leesmap.nl heeft hierop geen invloed. Hieronder treft u de links naar de privacyverklaringen van Google, Facebook, Twitter en LinkedIn aan.

Google / Facebook / Twitter / LinkedIn.

15. Derde landen:
Sommige persoonsgegevens worden doorgegeven aan ‘derde landen’. Dat wil zeggen dat de servers waarop deze informatie opgeslagen wordt zich buiten Europa bevinden. In dit geval geldt dit voor Google die haar servers in Amerika hebben staan. Bedrijven in Amerika die het Privacy Shield certificaat hebben gaan adequaat om met persoonsgegevens. Google is bijvoorbeeld Privacy Shield gecertificeerd.

16. Wijzigingen:
Laatste wijziging doorgevoerd dd. 23-05-2018: Plaatsing op de website(s) van Leesland B.V.

Leesmap.nl kan deze Privacy- en Cookie Policy eenzijdig wijzigen. Als u klant bent van Leesmap.nl raden wij u aan met enige regelmaat deze policy te controleren op wijzigingen. Als er belangrijke of grote wijzigingen worden doorgevoerd zullen wij u daarvan in kennis stellen door een melding hiervan op de website(s) van Leesmap.nl te plaatsen.

NAAR BESTELLEN

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees hier meer over in onze Privacy- en cookieverklaring.

Oké